GTC

Generelle vilkår og betingelser

1. anvendelsesområde

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, der afgives via vores online shop. Vores online shop henvender sig udelukkende til forbrugere.
En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel til formål, der overvejende ligger uden for vedkommendes erhvervsmæssige virksomhed. En erhvervsdrivende er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler som led i udøvelsen af sin handel, forretning eller profession.

2 Kontraktpartner, indgåelse af kontrakt

Købskontrakten er indgået med Bunny and Scott GmbH.

Præsentationen af produkterne i online-shoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men et ikke-bindende online-katalog. Du kan i første omgang lægge vores produkter i indkøbskurven uden forpligtelse og til enhver tid korrigere dine indtastninger, inden du sender din bindende ordre, ved at bruge de korrektionshjælpemidler, der er stillet til rådighed og forklaret til dette formål i ordreprocessen. Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du en bindende ordre på de varer, der er indeholdt i indkøbskurven. Bekræftelse på modtagelse af din ordre sendes via e-mail umiddelbart efter, at ordren er sendt.

Datoen for indgåelse af kontrakten med os afhænger af den betalingsmetode, du har valgt:

Kreditkort
Når du afgiver din bestilling, sender du os også dine kreditkortoplysninger. Når du er blevet legitimeret som juridisk kortholder, beder vi dit kreditkortselskab om at igangsætte betalingstransaktionen og dermed acceptere dit tilbud.

PayPal, PayPal Express
Under bestillingsprocessen vil du blive omdirigeret til hjemmesiden for onlineudbyderen PayPal. Der kan du indtaste dine betalingsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen til PayPal. Når du har afgivet ordren i butikken, anmoder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen og dermed acceptere dit tilbud.

Sofort
Når du har afgivet din ordre, vil du blive omdirigeret til onlineudbyderen Sofort GmbH's hjemmeside, hvor du bekræfter betalingsinstruktionen. Dette afslutter kontrakten med os.

3. Kontraktsprog, opbevaring af kontrakttekst
Det tilgængelige sprog for indgåelse af kontrakten er tysk.

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordredataene og vores GTC via e-mail. Af sikkerhedsmæssige årsager er kontraktteksten ikke længere tilgængelig via internettet.

4. Leveringsbetingelser

Der kan påløbe forsendelsesomkostninger ud over de angivne produktpriser. Du kan finde ud af mere om eventuelle forsendelsesomkostninger i tilbuddene.

Vi leverer kun med forsendelse. Det er desværre ikke muligt selv at afhente varerne.

 

5. Betaling

Følgende betalingsmetoder er tilgængelige i vores butik:

Kreditkort
Når du afgiver din ordre, sender du os også dine kreditkortoplysninger.
Når du er blevet legitimeret som den retmæssige kortholder, vil vi bede dit kreditkortselskab om at igangsætte betalingstransaktionen umiddelbart efter, at du har afgivet ordren. Betalingstransaktionen vil blive udført automatisk af kreditkortselskabet, og dit kort vil blive debiteret.

PayPal, PayPal Express
Under bestillingsprocessen vil du blive omdirigeret til onlineudbyderen PayPals hjemmeside. For at kunne betale fakturabeløbet via PayPal, skal du være registreret der eller registrere dig først, legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsinstruktionen til os. Når du har afgivet ordren i shoppen, beder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen.
Betalingstransaktionen vil blive gennemført automatisk af PayPal umiddelbart efter. Du vil modtage yderligere instruktioner under bestillingsprocessen.

Sofort
Når du har afgivet din ordre, vil du blive omdirigeret til hjemmesiden for onlineudbyderen Sofort GmbH. For at kunne betale fakturabeløbet via Sofort skal du have en netbankkonto med PIN/TAN-procedure aktiveret til deltagelse i Sofort, legitimere dig i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsinstruktionen over for os. Du vil modtage yderligere instruktioner under bestillingsprocessen. Betalingstransaktionen vil blive gennemført umiddelbart efter af Sofort, og din konto vil blive debiteret.

6. ejendomsforbehold

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

7. Transportskader

Hvis varer leveres med åbenlyse transportskader, bedes du reklamere over sådanne mangler til leverandøren så hurtigt som muligt og kontakte os med det samme. Hvis du ikke reklamerer eller kontakter os, har det ingen konsekvenser for dine juridiske krav og deres håndhævelse, især dine garantirettigheder. Du vil dog hjælpe os med at gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringsselskabet.

8 Garanti og garantier

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt nedenfor, gælder det lovbestemte ansvar for mangler.
For brugte varer gælder følgende: Hvis manglen opstår efter udløbet af et år fra levering af varen, er krav om mangler udelukket. Mangler, der opstår inden for et år efter levering af varen, kan gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist på to år fra levering af varen.
Ovenstående begrænsninger og forkortede perioder gælder ikke for krav baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere.

  • i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred,
  • i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse og svigagtig hensigt,
  • i tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelser)
  • inden for rammerne af et garantiløfte, hvis det er aftalt eller
  • for så vidt som anvendelsesområdet for produktansvarsloven åbnes.

Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres nøjagtige betingelser kan findes sammen med produktet og på særlige informationssider i onlinebutikken.

Værdikuponer

Værdikuponer i form af værdikuponer har ikke en generel forældelsesfrist og er derfor tidsubegrænsede. Vær opmærksom på, at en voucher ikke kan købes sammen med en voucher. Skulle dette alligevel ske, forbeholder vi os ret til at annullere ordren.

9. Ansvar

Vi er altid ansvarlige uden begrænsning for krav baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere.

  • i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred,
  • i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af pligten,
  • for garantiløfter, hvis det er aftalt, eller
  • for så vidt som anvendelsesområdet for produktansvarsloven åbnes.

I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelser) på grund af let uagtsomhed fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter, er ansvaret begrænset til størrelsen af den skade, der kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis forekomst typisk må forventes. I modsat fald er krav om skadeserstatning udelukket.

10. Tvistbilæggelse
Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online-tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.


Vilkår og betingelser oprettet med Trusted Shops juridiske teksteditor i samarbejde med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.