Afbestillingsregler

Afbestillingsregler
Afbestillingsret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

En undtagelse fra dette er Happy Backbox-abonnementet. Det kan kun opsiges inden for de første 14 dage fra købsdatoen. Derefter er det kun muligt at opsige ved udgangen af perioden. Dette kan være via kundeportalen eller via e-mail.

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os (Bunny and Scott GmbH, Stresemannallee 88, 22529 Hamburg, Deutschland, [email protected], Telefon: 017645982541) om din beslutning om at annullere denne kontrakt ved en klar erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller e-mail). Du kan bruge det vedhæftede eksempel på en opsigelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

Konsekvenser af annullering

Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi er blevet informeret om din beslutning om at fortryde denne aftale. Ved denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; der vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilken dato der er den tidligste.

Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne, inden perioden på fjorten dage er udløbet. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse skyldes håndtering af varen, som ikke er nødvendig for at kontrollere varens stand, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Eksempel på afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).

- An Bunny and Scott GmbH, Stresemannallee 88, 22529 Hamburg, [email protected], Tyskland

- Jeg/vi (*) annullerer hermed den af mig/os (*) indgåede kontrakt om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn på forbruger(e)

- Adresse på forbruger(e)

- Forbrugerens (forbrugernes) underskrift (kun ved anmeldelse på papir)

- dato

(*) Slet det, der er relevant.


Fortrydelsespolitik oprettet med Trusted Shops juridiske teksteditor i samarbejde med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.