Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden
Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Een uitzondering hierop is het Happy Backbox abonnement. Dit kan alleen worden geannuleerd binnen de eerste 14 dagen vanaf de aankoopdatum. Daarna is annuleren alleen mogelijk aan het einde van de looptijd. Dit kan via het klantenportaal of per e-mail.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet je ons (Bunny and Scott GmbH, Stresemannallee 88, 22529 Hamburg, Deutschland, [email protected], Telefoon: 017645982541) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om dit contract te annuleren. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat je je kennisgeving van het uitoefenen van je annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als je deze overeenkomst herroept, betalen wij je alle betalingen die wij van je hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling achterhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop je ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract aan ons retourneren of overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- An Bunny and Scott GmbH, Stresemannallee 88, 22529 Hamburg, [email protected], Duitsland

- Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

- afspraakje

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de Trusted Shops legal text editor in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.