GTC

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Onze online shop richt zich uitsluitend op consumenten.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 Contractuele partner, sluiting van het contract

De koopovereenkomst is gesloten met Bunny and Scott GmbH.

De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Je kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en je invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat je je bindende bestelling verzendt, door gebruik te maken van de daarvoor bestemde correctiehulpmiddelen die in het bestelproces worden uitgelegd. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. De ontvangstbevestiging van je bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail verzonden.

De datum waarop het contract met ons tot stand komt, is afhankelijk van de betalingsmethode die je hebt gekozen:

Creditcard

Wanneer je een bestelling plaatst, stuur je ons ook je creditcardgegevens. Nadat je bent gelegitimeerd als de wettige kaarthouder, vragen we je creditcardmaatschappij om de betalingstransactie in gang te zetten en daarmee je aanbod te accepteren.

PayPal, PayPal Express

Tijdens het bestelproces word je doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kun je je betaalgegevens invoeren en de betaalopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen we PayPal om de betalingstransactie in gang te zetten en daarmee je aanbod te accepteren.

Onmiddellijk

Na het plaatsen van de bestelling word je doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH, waar je de betaalopdracht bevestigt. Hiermee wordt het contract met ons afgesloten.

3. contracttaal, contracttekstopslag

De beschikbare taal voor het afsluiten van het contract is Duits.

We slaan de tekst van het contract op en sturen je de bestelgegevens en onze AV per e-mail. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via het internet.

4. leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendkosten van toepassing zijn. Meer informatie over eventuele verzendkosten vind je bij de aanbiedingen.

We leveren alleen via verzending. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

5. betaling

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Creditcard

Wanneer je je bestelling plaatst, stuur je ons ook je creditcardgegevens.
Zodra je als rechtmatige kaarthouder bent gelegitimeerd, vragen we je creditcardmaatschappij om de betalingstransactie in gang te zetten onmiddellijk nadat je de bestelling hebt geplaatst. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en je kaart wordt gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express

Tijdens het bestelproces word je doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet je daar geregistreerd zijn of je eerst aanmelden, jezelf legitimeren met je toegangsgegevens en de betaalopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten.
De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Onmiddellijk

Na het plaatsen van de bestelling word je doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet je een online bankrekening met PIN/TAN procedure hebben geactiveerd voor deelname aan Sofort, je dienovereenkomstig legitimeren en de betaalopdracht aan ons bevestigen. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en je rekening wordt gedebiteerd.

6. abonnement "Happy Backbox".

De Happy Backbox (hierna te noemen de "Backbox") is een oplaadbaar en doorlopend Abonnement met drie verschillende voorwaarden:
 • Minimale afname van één doos (proefabonnement)
 • Minimale afname van drie dozen achter elkaar (Enthousiast abonnement)
 • Minimale afname van zes dozen achter elkaar (Baking Lover abonnement)

Als de minimumtermijn is bereikt, wordt het abonnement verlengd met nog een Backbox totdat de opzegging wordt ingediend. De Backbox wordt elke twee maanden verstuurd, te beginnen op de 1e van elke even maand. De afschrijving voor de Backbox vindt automatisch plaats op de 25e van een oneven maand. De uitzondering is Pasen BakdoosHier varieert de debet- en verzenddatum afhankelijk van de paasdatum. Er zal altijd een overeenkomstige notitie in de februari Backbox zitten.

De klant moet ervoor zorgen dat de betalings- en adresgegevens altijd up-to-date zijn. De wijziging van adresgegevens moet per e-mail of brief aan ons worden doorgegeven. Hiervoor kan de klant een e-mail sturen naar [email protected] of een brief naar Bunny & Scott GmbH, Stresemannallee 88, 22529 Hamburg. Als de klant eenzijdig een automatische incasso initieert of een herhaalde incassopoging mislukt, behouden we ons het recht voor om extra herinneringskosten in rekening te brengen.

Een annulering moet ten minste één dag voor de automatische incasso schriftelijk worden ingediend. Dit kan per ondertekende brief aan Bunny & Scott GmbH, Stresemannallee 88, 22529 Hamburg, Duitsland, of per e-mail aan [email protected]. Als de opzegging per e-mail wordt ingediend, moet het e-mailadres worden gebruikt dat bij het afsluiten van het abonnement is opgegeven. De datum van ontvangst van de e-mail of brief is bepalend. Als de klant een actief gebruikersaccount bij Happy Sprinkles heeft, kan het abonnement ook via het gebruikersaccount worden opgezegd. Het eenzijdig annuleren van de incassomachtiging door de klant is geen annulering.

7. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8. transportschade

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dien dan zo snel mogelijk een klacht in bij de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Als je geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor je wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder je garantierechten. Je helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te doen gelden.

9 Garantie en waarborg

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
Voor gebruikte goederen geldt: als het defect optreedt na het verstrijken van één jaar na levering van de goederen, zijn claims voor defecten uitgesloten. Gebreken die zich voordoen binnen een jaar na levering van de goederen kunnen worden geclaimd binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen.
De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.

 • in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrieglijk opzet,
 • in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen of
 • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vind je bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Bonnen

Waardebonnen hebben geen algemene verjaringstermijn en zijn daarom onbeperkt geldig. Houd er rekening mee dat een waardebon niet samen met een tegoedbon kan worden gekocht. Mocht dit toch gebeuren, dan behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren.

10. aansprakelijkheid

We zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.

 • in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
 • voor garantietoezeggingen, indien overeengekomen, of
 • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch te verwachten was. Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

11. geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


Algemene voorwaarden gemaakt met de Trusted Shops legal text editor in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.